Provozní řád Plaveckého klubu ŠIPKA

Zaplacením kurzu se zavazujete, že budete dodržovat tento Provozní řád. Provozní řád je platný pro všechny klienty Plaveckého klubu ŠIPKA, s.r.o. (IČO: 28368380) a Ing. Lenka Silberhornová (IČO: 06326943).

 1. Plaveckého výcviku a kurzů aqua aerobiku se smí zúčastnit pouze zdravé osoby! Osoby s epilepsii či jiným podstatným zdravotním rizikem se nemohou kurzů zúčastnit bez zvýšeného dozoru druhé osoby. Zdravotní rizika a omezení je nutné písemně oznámit pracovníkům Plaveckého klubu ŠIPKA s.r.o. (dále jen Plavecký klub), kteří rozhodnout o zařazení nebo nezařazení do kurzu plavání a kurzu aqua aerobiku.
 2. Každý klient Plaveckého klubu se musí řídit také Hygienickými a bezpečnostními předpisy bazénu a obecnými pravidly slušnosti a pořádku.V případě porušení pravidel tohoto provozního řádu je pracovník Plaveckého klubu oprávněn takového porušitele vykázat a vyvést z prostor bazénu.
 3. Na bazén je zakázáno nosit skleněné a jiné nebezpečné či nevhodné předměty, jídlo, pití a žvýkačky. Vstup na bazén je povolen pouze po převlečení – převlečen musí být i doprovod dětí.
 4. Každý musí mít své plavky, mýdlo, ručník a doporučujeme čistou obuv vhodnou do mokrého prostředí. Všichni dlouhovlasí musí mít vlasy svázané gumičkou. Koupací čepice nejsou při cvičení aqua aerobiku vhodné! Před vstupem na bazén je nutné si umýt celé tělo mýdlem bez plavek.
 5. Vstup do šaten je možný 15 minut před zahájením lekce. Na bazén je vstup povolen pouze za přítomnosti pracovníka Plaveckého klubu ŠIPKA. Odchod z bazénu do 15 minut po konci lekce.
 6. Plavecký klub neručí za věci a peníze uložené v šatně či na bazénu. Doporučujeme si své osobní věci uložit do trezoru v recepci bazénu nebo si osobní věci (kabelky, batohy apod) vzít s sebou na bazén a věnovat jim zvýšenou pozornost.
 7. Rodiče nebo jiná dospělá osoba musí doprovázet děti do 10 let do šatny, do sprch i na WC a po celou dobu pobytu na bazénu je tento doprovod za své děti zodpovědný. Děti starší 10 let mohou doprovázet podle svého rozhodnutí. V zázemí bazénu smí chodit pouze bosi nebo v čisté obuvi.

  Rodičům je dovoleno být po celou dobu výcviku na bazéně, ale musí respektovat plaveckou výuku – nezasahovat nevhodně do výcviku dítěte – a musí respektovat provozní řád bazénu (převlečení apod.).

  Rodiče/zákonní zástupci nebo doprovod dětí/ zodpovídají za bezpečnost dětí v šatnách, sprchách, WC, na bazénu před zahájením výcviku a po skončení výcviku. Zodpovídají za dítě i při přerušení výuky z důvodů nevolnosti dítěte, odchodu na WC nebo předčasného ukončení výcviku.

 8. Na bazénu je zákaz běhání, strkání a zbytečného pokřikování! Pozor, všude je kluzká podlaha a hrozí nebezpečí uklouznutí, pádu a úrazu!
 9. Každá lekce zahrnuje prezenci, vlastní výuku, krátké volno a hry.Výuka začíná a končí hvizdem a nástupem v místě plavecké výuky – ve svém plaveckém družstvu.
 10. Zaměstnanec (vedoucí bazénu, vedoucí dne, vedoucí) Plaveckého klubu má právo do 3. lekce přesunout klienta do jiného plaveckého kurzu/lekce (jiná hodina) na základě potřeby sjednotit plavecké dovednosti klientů v rámci plavecké skupiny/družstva. Pokud klient nebude s přeřazením do jiného kurzu souhlasit, má právo na vrácení kurzovného v plné výši.
 11. Náhradní hodiny se nepřevádějí na druhé pololetí! V případě nemoci je možné si nahradit zameškané hodiny takto:
  • zůstat plavat nebo cvičit dvě vyučovací hodiny za sebou
  • přijít na náhradní hodinu v jiný den i na jiný bazén (je nutné to předem nahlásit)
  • i jiní členové rodiny mohou jít na hodinu aqua aerobiku nebo plavání na jakýkoli bazén(nutno nahlásit).
 12. Fotografie pořízené během výuky mohou být použity k propagaci Plaveckého klubu. V případě, že nesouhlasíte se zveřejňováním vašich fotografií, upozorněte na tuto skutečnost instruktorku (pouze v případě, že jsou fotografie pořizovány). Nesouhlas s pořízením fotek musí být uveden na přihlášce nebo musí být oznámen emailem.
 13. Veškeré základní informace a informace o zrušených hodinách najdete na nástěnce bazénu (platí pro bazén Výstaviště) nebo na stránkách www.plavani-sipka.cz

Provozní řád platný od 1. 3. 2013 (poslední úprava 31. 1. 2018)